fbpx
Izvēlne Aizvērt

SIA «MERCREDI» – Jūsu kompass juridisko pakalpojumu pasaulē.

Juridiskie pakalpojumi SIA MERCREDI
Juridiskie pakapojumi SIA “MERCRDEI”

Neskatoties uz strauju progresu dažādās sfērās un tieksme aizvietot cilvēkresursu ar tehniku, juridiskus pakalpojumus joprojām var sniegt tikai labs speciālists, kura aizvietošanu ar robotu nevar iedomāties.

Katru dienu cilvēces vēsturē pieaug tādu situāciju skaits, kurās cilvēki saprot, ka laicīgi saņemot juridisko palīdzību, varēja izvairīties no nepatīkamām sekām, kā biznesā, tā arī personiskajā dzīvē. Rezultātā pieprasījums pēc juridiskajiem pakalpojumiem nemitīgi aug un šobrīd tirgus piedāvā daudz juridisko pakalpojumu sniedzējus

Bet svarīgi ir atcerēties, ka jurista darbs ir līdzīgs psihologa darbam, jo ir nepieciešams sadzirdēt klienta problēmu, iedziļināties tajā un piemeklēt vislabvēlīgāko risinājumu priekš klienta, nevis formāli sagatavot dokumentu.

Tieši šo Jums sniegs mūsu kvalificēti juristi ar plašu pieredzi dažādajās jurisprudences nozarēs, tai skaitā tādas kā uzņēmumu reģistrācija, darba strīdi, patērētāju tiesības, līgumu izskatīšanas un sagatavošana, fizisko personu datu aizsardzība, interešu pārstāvēšanas tiesā.

Mūsu juristi vienmēr rūpīgi iepazinās ar problēmu vai klienta vajadzību un piemeklē labāko risinājumu, vadoties primāri no klienta interesēm. 

SIA ‘’MERCREDI’’ sniedz  profesionālus un kvalitatīvus juridiskus un grāmatvedības pakalpojumus Latvijā jau vairāk nekā desmit gadus, proti, jau no 2010.gada 8.decembra, apkalpojot būvniecības, ražošanas, transporta, tūrisma un citu nozaru uzņēmumus, individuālos komersantus un fiziskās personas. 

Juridiskie pakalpojumi kā veiksmīgā biznesa garants.

SIA «MERCREDI» kompetento juristu komanda piedāvā sniegt Jums juridisku atbalstu kā ikdienas biznesa vadīšanā, piemēram līgumu sagatavošana vai darījumu pavadīšana, tā arī neparedzētajās situācijās, piemēram interešu pārstāvēšana tiesā.

Mēs piedāvājam mūsu klientiem pilnu juridisko pakalpojumu kopumu, tai skaitā:

 • Juridiskās konsultācijas gan birojā, gan tiešsaistē;
 • Dažādu dokumentu sagatavošana (līgumi, pretenzijas, atbildes, vienošanās un citi);
 • Uzņēmumu dokumentu audits ar to aktualizācijas un uzlabošanas nolūku;
 • Tiesvedības dokumentu sagatavošana (prasības pieteikums, paskaidrojumi, pretprasība, lēmumu un spriedumu pārsūdzēšana un citi)
 • Klienta interešu pārstāvēšana tiesā un citās valsts, pašvaldības, vai privātā sektora iestādēs;
 • Dokumentu uzņēmuma dibināšanai un citu dokumentu priekš Uzņēmumu reģistra sagatavošana;
 • Ģimenes strīdu risināšana (laulības šķiršanas, laulāto mantas sadale, uzturlīdzekļu piedziņa, paternitātes noteikšana un citi);
 • Darījumi ar nekustāmo īpašumu (pārdošana, noma, īre, servitūts un citi)

Individuālā pieeja un pieredzes bagāts personāls

Neapšaubāmi, profesionālajiem un pilnvērtīgajiem juridiskajiem pakalpojumiem ir liela nozīme efektīvai biznesa vadīšanai. Darījuma pamatā ir kvalitatīvs līgums, kuram var būt izšķiroša nozīme gadījumā, kad starp pusēm ir strīds, vai kāda puse nepilda savas saistības. 

Pārrunu pamatā ir ne tikai komerciālās puses pārzināšana, bet arī tiesību puses pārzināšana, savādāk pārrunu rezultāts var nesakrist ar tiesību aktu prasībām. Aizskarto tiesību aizsardzības pamatā ir labi pamatots prasības pieteikums. Savukārt likumpaklausīgā biznesa pamatā ir tiesību aktu ievērošana, gan darba gan datu aizsardzības, gan drošības, gan arī citās sfērās.

Izvēloties SIA «MERCREDI» profesionālus juridiskus pakalpojumus, Jūs iegūsiet 

 • Individuālu pieeju, balstoties uz Jūsu vajadzībām un konkrētā biznesa veida specifiku;
 • Pieredzes bagātu un atsaucīgu profesionāļu palīdzību  kā ikdienišķās, tā arī neparedzētās situācijās;
 • Iespēju saņemt juridisko atbalstu steidzamajā kārtā;
 • Jūsu datu saglabāšanu un konfidencialitāti.

SIA «MERCREDI» piedāvātie juridiskie pakalpojumi sniegs Jums pārliecību, ka visu tiesību aktu prasības ir ievērotas, ka varat saņemt atbildi uz jebkuru neskaidru juridisku jautājumu un, ka Jūsu interešu aizsardzību jebkurā brīdi uzņemsies pieredzējuši SIA «MERCREDI» juristi.

Pārliecinieties, ka Jūsu uzņēmums pilda visus tiesību aktu prasības vai saņemsiet atbildi uz sen interesējošiem juridiskajiem jautājumiem, iegriežoties kādā no SIA ‘’MERCREDI’’ birojiem Juglā vai Pārdaugavā jau šodien, vai sazinieties ar mūsu grāmatvedības speciālistiem, izmantojot e-pasta adresi: info@mercredi.lv